Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025

Đăng ngày 05-08-2019 14:24
1244 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Đầu tư cùng cấp, cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 và lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Cổng BTC
. . . . .