Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy

Đăng ngày 16-03-2020 14:27
223 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lê Anh
. . . . .