Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

“Tìm giải pháp hữu hiệu thúc đẩy giải ngân cho các dự án nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài”

Đăng ngày 27-06-2019 07:49
126 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“Tìm giải pháp hữu hiệu thúc đẩy giải ngân cho các dự án nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài”

Cổng BTC
. . . . .