Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

“Tìm giải pháp hữu hiệu thúc đẩy giải ngân cho các dự án nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài”

Đăng ngày 27-06-2019 07:49
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“Tìm giải pháp hữu hiệu thúc đẩy giải ngân cho các dự án nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài”

Cổng BTC
. . . . .