Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

Đăng ngày 20-05-2020 14:43
166 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

. . . . .