Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5195/STC-QĐ 29/11/2022 Về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin tại Sở Tài chính
2 1622/QĐ-STC 10/05/2021 V/v kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thường trực Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính Hà Tĩnh
3 1603/QĐ-STC 07/05/2021 V/v cử lãnh đạo Sở giữ chức danh Giám đốc CNTT
4 962/BC-STC 24/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2020
5 3158/STC-GCS 26/08/2019 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và máy móc, thiết bị, tài sản khác tại trụ sở làm việc khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
6 2785/QĐ-STC 24/07/2019 V/v kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thường trực Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính
7 899/STC-VP 25/03/2019 Báo cáo thực hiện chương trinh khung UBND tỉnh
8 04/03/2019 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống cấp mã số QHNS mức độ 4
9 15/11/2017 QUY TRÌNH TIẾP, LÀM VIỆC VỚI PHÓNG VIÊN, NHÀ BÁO VÀ TÁC NGHIỆP CỦA PHÓNG VIÊN, NHÀ BÁO Ở CƠ SỞ TẠI SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH
10 2421/QĐ-STC 12/07/2017 Quy chế Quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Tĩnh
11 1617/QĐ-STC 10/06/2015 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính
  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 36

Tháng này : 3886

Tổng truy cập : 5.094.209