Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Thông tin ngành Tài chính
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

17-05-2019
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công
Chính phủ điện tử ngành Tài chính đi theo lộ trình nào?

Chính phủ điện tử ngành Tài chính đi theo lộ trình nào?

18-01-2019
Với việc chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cách mạng 4.0, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính đã đặt ra định hướng và lộ trình cụ thể trên cơ sở phân tích chiến lược phát triển ngành Tài chính, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Chủ động công bố thông tin góp phần minh bạch công tác quản lý, điều hành Tài chính-Ngân sách

Chủ động công bố thông tin góp phần minh bạch công tác quản lý, điều hành Tài chính-Ngân sách

17-01-2019
Chiều ngày 17/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền năm 2019. Thứ trưởng Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan...
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

17-01-2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2019

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2019

16-01-2019
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTC về việc “Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2019”. Theo đó, nội dung và kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền năm 2019 tập trung bám sát phương hướng, giải pháp chỉ đạo,...
Bộ Tài chính đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ngành Tài chính năm 2018 (ICT Index ngành Tài chính 2018) của 2 khối: trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ngành Tài chính năm 2018 (ICT Index ngành Tài chính 2018) của 2 khối: trung ương và địa phương.

10-11-2018
Ngày 8/11, Bộ Tài chính đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ngành Tài chính năm 2018 (ICT Index ngành Tài chính 2018) của 2 khối: trung ương và địa phương. Đây là năm thứ 10 báo cáo này được thực hiện.
 Bộ Tài chính xin ý kiến đóng góp Báo cáo công khai

Bộ Tài chính xin ý kiến đóng góp Báo cáo công khai "Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội"

25-10-2018
Bộ Tài chính xin ý kiến đóng góp Báo cáo công khai "Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội"

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số khoản chi có tính chất đặc thù trong theo dõi thi hành pháp luật

20-03-2017
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2017 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.