Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đăng ngày 11-06-2020 07:11
46 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 10/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .