Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp

Đăng ngày 17-09-2019 08:30
193 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa có Công văn gửi 19 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Cổng BTC
. . . . .