Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
PB, QL, sử dụng nguồn vốn
V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thực hiện Văn bản số 6615/UBND-TH2 ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021; Trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính báo cáo cụ thể như sau:
Triển khai một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC

Triển khai một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC

Quy định về quyết toán hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 83

Tháng này : 631

Tổng truy cập : 5.200.598