Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nợ công

Đăng ngày 15-07-2020 14:03
37 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý, huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt kết quả nhiều kết quả tích cực.

Cổng Mof.gov.vn
. . . . .