Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Ngành Hải quan thu ngân sách 123.484 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 07-06-2020 07:16
47 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5 đạt 21.257 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 123.484 tỷ đồng, đạt 36,5% dự toán, đạt 34,8% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 17,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .