Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Lựa chọn tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập - từ điểm nhìn văn hóa

Đăng ngày 05-07-2019 16:43
141 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sau khi tiến hành sáp nhập xã theo lộ trình đã đề ra, việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới gặp không ít khó khăn, nếu không tập trung lãnh đạo, hướng dẫn thì dẫn đến tuỳ tiện, không đạt được nhiều ý nghĩa về mặt văn hoá.

Theo Baohatinh.vn
. . . . .