Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Hà tĩnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

Đăng ngày 23-07-2021 08:24
26 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Baohatinh
. . . . .