Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Hà Tĩnh ra mắt Hệ thống Giám sát và điều hành thông minh IOC

Đăng ngày 08-09-2021 08:26
29 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .