Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Điều hành NSNN chặt chẽ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và công tác an sinh xã hội

Đăng ngày 10-09-2019 07:51
59 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 8 tháng năm 2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) duy trì tiến độ ổn định; Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Cổng BTC
. . . . .