Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Chính phủ trình UBTVQH về việc giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Đăng ngày 01-07-2020 14:00
29 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 312/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, Chính phủ trình UBTVQH đồng ý ban hành Dự án Nghị quyết với mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay giảm 30% so với quy định hiện hành, cụ thể mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế BVMT). Dự kiến, mức giảm này sẽ được áp dụng kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay: Giải pháp cấp thiết hỗ trợ ngành hàng không

Cổng Mof.gov.vn
. . . . .