Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Cả nước có hơn 45000 dịch vụ công trực tuyến mức cao nhưng tỷ lệ sử dụng còn thấp

Đăng ngày 16-07-2019 16:08
199 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 6/2019, các địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và con số này ở các Bộ, ngành là 1.758 dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp.

Nguồn: ictnews.vn
. . . . .