Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Đăng ngày 19-06-2020 07:07
47 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ Tài chính vừa ra Thông báo số 373/TB-BTC yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao đối với Bộ Tài chính tại Nghị định này.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .