Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Đăng ngày 31-03-2020 07:10
77 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN ước thực hiện tháng 3 năm 2020. Trong báo cáo, Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Cồng BTC
. . . . .