Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đăng ngày 17-01-2019 10:44
258 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo Tuệ Anh - http://www.mof.gov.vn
. . . . .