Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ VB hướng dẫn, triển khai công khai NS

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Đăng ngày 15-01-2020 10:00
522 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Sở Tài chính
. . . . .