Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2021 sẽ tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu

Đăng ngày 31-07-2020 14:12
104 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó có mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước năm 2021 tăng khoảng 7%. Phấn đấu GDP năm 2021 tăng khoảng 7%

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .