Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Vận hành kho dữ liệu hiện đại, tăng cường kênh cung cấp thông tin về NSNN

Đăng ngày 03-09-2019 14:02
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và đưa vào vận hành Kho dữ liệu NSNN nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của cơ quan tài chính các cấp. Ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến nhất

Cổng BTC
. . . . .