Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển Hải đảo Việt Nam năm 2019

22-05-2019
Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển - Hải đảo Việt Nam là sự kiện thường niên quan trọng, đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, hải đảo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Năm 2019, chủ đề Ngày Môi trường...

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

09-01-2019
Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chínhgiai...
  1 2 3 4 5