Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

19-06-2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc

09-04-2020
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5