Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Từ ngày 10/8, phí đường bộ giảm từ 10 – 30%

Đăng ngày 10-08-2020 07:40
90 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, ngày 10/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .