Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Tổng cục DTNN: Khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ phòng chống dịch Covid - 19

Đăng ngày 13-08-2021 10:45
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 12/8, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã kịp thời ban hành quyết định số 496/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Tây Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp (không thu tiền) gồm 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2); 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .