Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tin cải cách hành chính

Hà Tĩnh xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ về Chỉ số PAPI

(Baohatinh.vn) - Với 6/8 chỉ số thành phần tăng điểm, năm 2023, Hà Tĩnh xếp thứ 7 cả nước và thứ 2 Bắc Trung Bộ về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

5 điểm mạnh của Hà Tĩnh trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo

(Baohatinh.vn) - Theo xếp hạng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023, Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những tỉnh có kết quả tốt ở nhóm chỉ số “Môi trường, chính sách”, “Giáo dục”...

Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
	V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/7/2024, các tổ chức, cá nhân truy cập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công...
Hà Tĩnh triển khai ứng dụng Bộ phần mềm và thiết bị xác thực thẻ CCCD gắn chip

Hà Tĩnh triển khai ứng dụng Bộ phần mềm và thiết bị xác thực thẻ CCCD gắn chip

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mô hình điểm “Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực thiết bị đọc QR, đọc chip trên...
Xây dựng Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 15/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Lễ công bố hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa thay mặt UBND tỉnh ký ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị tăng cường quản lý thu ngân sách nội địa

(Baohatinh.vn) - Cục Thuế Hà Tĩnh có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ thuế.
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 779

Tháng này : 8156

Tổng truy cập : 11.261.162