Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tin cải cách hành chính
Thông báo về thời gian nghỉ tết Dương Lịch năm 2019

Thông báo về thời gian nghỉ tết Dương Lịch năm 2019

25-12-2018
Thông báo về thời gian nghỉ tết Dương Lịch năm 2019
Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12//2018

Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12//2018

10-12-2018
Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12//2018
Thông báo thông tin liên hệ của Trung tâm hành chính công tỉnh

Thông báo thông tin liên hệ của Trung tâm hành chính công tỉnh

07-12-2018
Thông báo thông tin liên hệ của Trung tâm hành chính công tỉnh
Lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Nghi Xuân năm 2018

Lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Nghi Xuân năm 2018

18-10-2018
Lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Nghi Xuân năm 2018
Thông báo về thời gian làm việc mùa đông

Thông báo về thời gian làm việc mùa đông

10-10-2018
Thông báo về thời gian làm việc mùa đông