Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công

Đăng ngày 14-09-2019 09:48
313 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tháo gỡ vướng mắc cho các Bộ, ngành và địa phương khi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công theo các quy định mới, Bộ Tài chính đã chủ động kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán cho các dự án này.

Cổng BTC
. . . . .