Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Tháo gỡ khó khăn tạo điều kiển thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Đăng ngày 19-05-2020 07:02
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tại Thông báo 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, đề xuất gia hạn, miễn giảm một số loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Theo cổng BTC
. . . . .