Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Đăng ngày 19-09-2019 08:52
859 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

. . . . .