Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Sở Tài chính hỗ trợ bò giống cho gia đình bị thiệt hại do lũ lụt

Đăng ngày 09-11-2020 16:53
240 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa trao hỗ trợ bò giống cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn các xã: Tân Lâm Hương (Thạch Hà), Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), Thạch Bình (TP Hà Tĩnh).

Theo Baohatinh.vn
. . . . .