Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Rà soát công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ nãm 2019

Đăng ngày 03-06-2019 16:01
1231 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Rà soát công tác quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021, 2021-2026;

. . . . .