Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

“Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách”

Đăng ngày 13-07-2019 10:13
254 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là quyết tâm của người đứng đầu ngành Tài chính tại Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019 trong việc cùng toàn ngành nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành đã được Đảng và Nhà nước giao. Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn ngành Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Cổng BTC
. . . . .