Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Đăng ngày 17-07-2019 15:22
637 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo nguồn tin Cổng mof.gov.vn
. . . . .