Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN

Đăng ngày 17-09-2019 08:24
680 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Cổng BTC
. . . . .