Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Đăng ngày 15-11-2019 07:22
214 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua quy định tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng.

Cồng BTC
. . . . .