Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quyết tâm kiểm soát CPI dưới 4%

Đăng ngày 03-02-2020 13:23
88 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 02/02, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 35/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31/01/2020.

Cồng BTC
. . . . .