Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu rà soát lại các quy định liên quan đến cổ phần hóa

Đăng ngày 25-09-2019 08:00
64 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trước tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn chậm, ngày 15/9/2019 Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về tình hình cơ cấu lại DNNN quý II/2019 và giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại DNNN trong thời gian tới. Xét trên báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 8468/VPCP-DMDN ngày 20/9/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý II/2019.

. . . . .