Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Nợ công năm 2019 dự kiến chỉ khoảng 57,4% GDP

Đăng ngày 16-07-2019 15:14
507 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo Bộ Tài chính, chỉ tiêu nợ công năm 2019 dự kiến khoảng 57,4% GDP, đảm bảo và thấp hơn mức giới hạn được Quốc hội cho phép, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra từ đầu năm.

. . . . .