Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Mở rộng danh mục các giải thi đấu được phép đặt cược

Đăng ngày 24-06-2020 07:13
120 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Là một trong những điểm mới được đề xuất tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Cần quy định cụ thể danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế

Cổng Mof.gov.vn
. . . . .