Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

KBNN thực hiện quyết liệt giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đăng ngày 23-08-2021 13:10
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .