Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Hội nghị tập huấn xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 lần 2

Đăng ngày 12-07-2019 17:01
178 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Tư vấn ISO hướng dẫn các phòng kiểm tra, soát xét và hoàn thiện quy trình nội bộ.

Văn phòng
. . . . .