Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 13-04-2020 07:37
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau chịu tác động của dịch Covid-19.

. . . . .