Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Hà Tĩnh ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp

Đăng ngày 08-09-2021 08:10
22 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Theo baohatinh.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh
. . . . .