Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp

Đăng ngày 23-11-2019 07:34
160 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong hai ngày 21-22/11/2019, Đoàn công tác của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa về tiến độ triển khai thực hiện chính sách BHNN theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về BHNN và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN.

Cồng BTC
. . . . .