Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Đại hội chi bộ Giá Công sản & Tài chính doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Tài chính

Đăng ngày 05-02-2020 16:29
408 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 05/3/2020, Chi bộ Giá CS & TCDN thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

. . . . .