Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Chính phủ điện tử ngành Tài chính đi theo lộ trình nào?

Đăng ngày 18-01-2019 10:49
221 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với việc chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cách mạng 4.0, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính đã đặt ra định hướng và lộ trình cụ thể trên cơ sở phân tích chiến lược phát triển ngành Tài chính, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Tuệ Anh - http://www.mof.gov.vn
. . . . .