Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Chính phủ chính thức trình UBTVQH dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đăng ngày 14-08-2021 10:42
30 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 13/8/2021 Chính phủ đã có Tờ trình số 289/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ông Nguyễn Quốc Hưng-Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế đã có trao đổi với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết. Xin ông cho biết Bộ Tài chính đã triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 209/TB-VPCP về dự thảo Nghị quyết như thế nào?

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .