Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đăng ngày 26-09-2019 07:24
103 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4.

. . . . .