Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin ngành Tài chính

Bộ Tài chính lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Nghị quyết giảm 30% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Đăng ngày 18-06-2020 07:05
51 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 17/6/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7313/BTC-CST kèm hồ sơ dự án Nghị quyết gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .